Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza

Kontrole

Kontrole

deklaracja Dostępności

 

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo ? skany
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • formularz kontaktowy nie posiada dołączonych etykiet tekstowych
  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik
  • brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych
  • brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych i video

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-28.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

  • Czytanie zawartości strony przez lektora
  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Powiększony kursor

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Woźniak, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (43 822 36 91). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Skargi i odwołania Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu Adres: 98-200 Sieradz ul. 3 Maja 7 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Telefon: 43 822 36 91 Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W skład obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu, wchodzą: - Główna siedziba przy ul. 3 Maja 7 w Sieradzu, w której znajdują się sale wykładowe, pokoje konsultantów oraz pomieszczenia administracji. Do budynku prowadzą dwa wejścia: - jedno w szczycie budynku, które nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. - drugie od strony Ośrodka WORD wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich i windę. Obiekt posiada parking z przodu budynku bez wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych oraz dostęp do parkingu Ośrodka WORD z wyznaczonymi miejscami dla niepełnosprawnych. Pomieszczenia są przystosowane do wózków inwalidzkich, w obiekcie znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. - Oddział w Wieluniu ul. Piłsudskiego 6, w którym znajdują się sale wykładowe, pokój konsultantów oraz pomieszczenia administracji. Do budynku prowadzą dwa wejścia: jedno od frontu budynku, drugie z tyłu od strony parkingu. Nie są one dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt posiada parking z tyłu budynku bez wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych. Pomieszczenia nie są przystosowane do wózków inwalidzkich. Do pomieszczeń przy ul. 3 Maja 7 w Sieradzu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille?a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.