Majątek

Majątek, którym dysponuje Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 

    Środki trwałe o wartości netto  2.214 zł
    Przedmioty nietrwałe o wartości brutto  534.557,01 zł
    Pozostałe mienie, o wartości brutto i netto 65.007,14 zł